Uitlaatdempers voor schepen

Uitlaatdempers voor schepen

Uitlaatsystemen van schepen kunnen voor flinke geluidsoverlast zorgen. Silentor uitlaatdempers bieden uitkomst.

Bij Silentor uitlaatdempers voor scheepsmotoren is aan alles gedacht!

UitlaatdempersUitlaatsystemen van schepen kunnen voor flinke geluidsoverlast zorgen. Het manoeuvreren in havens, of het geronk van hulpmotoren tijdens het aangemeerd zijn, kan hinderlijk zijn voor de omgeving. En tijdens het varen kan aanhoudende overlast zelfs schadelijk zijn voor de bemanning. Het treffen van de juiste voorzieningen is echter vaak een lastige en kostbare aangelegenheid. Bovendien is er voor het plaatsen van grotere uitlaatdempers meestal onvoldoende ruimte. Silentor uitlaatdempers voor scheepsmotoren bieden uitkomst.

Speciaal ontwikkeld voor schepen

Silentor uitlaatdempers voor scheepsmotoren combineren gepatenteerde geluid-isolatietechnieken (zowel absorberende als reflecterende) met geavanceerde aërodynamica. Ze onderscheiden zich van traditionele geluiddempers doordat het ontwikkelingsproces zich toespitst op álle belangrijke parameters, te weten: geluiddempingsniveau, tegendrukniveau én compactheid.

Silentor biedt oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor schepen en het geluidsniveau méér dan halveren, het laagfrequent geluid in het bijzonder. Ondanks hun enorme dempkracht zijn ze dermate compact dat ze moeiteloos in bestaande uitlaatsystemen kunnen worden ingebouwd. Dankzij de sterke druk-herstellende diffusers kunnen de aansluitleidingen en montagepunten van de bestaande dempers daarbij ongewijzigd blijven.

De druk-herstellende diffusers zorgen bovendien voor een significant lagere tegendruk, zodat ook nog eens op brandstof kan worden bespaard en de motor minder onderhevig is aan slijtage.

Op het gebied van uitlaatdempers voor scheepsmotoren biedt Silentor zowel standaard oplossingen als oplossingen op maat, waarbij alle parameters op klantenspecificatie op elkaar kunnen worden afgestemd.

Enkele bijzonderheden van de Silentor uitlaatdempers voor schepen:

  • Speciale laagfrequente demping. In tegenstelling tot traditionele uitlaatdempers, hebben Silentor uitlaatdempers het vermogen om alle hoorbare geluiden voor het menselijk oor significant te verzwakken. Dus óók, en voorál, het laagfrequent geluid (LFg) dat een bepalende factor is bij het totale geluidsniveau.
  • Brandstofbesparing. Druk-herstellende diffusers en andere aërodynamische elementen zorgen voor een sterke geluiddemping met een minimum aan tegendruk, zodat flink op brandstof kan worden bespaard.
  • Compact. De toepassing van geavanceerde technieken maken Silentor uitlaatdempers uiterst compact, zodat ze vaak moeiteloos kunnen worden ingebouwd op plaatsen die onvoldoende ruimte bieden aan traditionele uitlaatdempers.
  • Langere levensduur. Silentor uitlaatdempers hebben een sterke, solide constructie ten gunste van een opvallend lange levensduur. De geluidsabsorberende materialen in de dempers worden op slimme wijze tegen aantasting beschermd, waardoor kun dempkracht gegarandeerd blijft.
  • Op klantenspecificatie geoptimaliseerd. Silentor uitlaatdempers worden aan de hand van computersimulaties en uitgebreide berekeningen geoptimaliseerd op basis van motorgegevens, eventuele (ruimte)beperkingen en het gewenste dempingsniveau. Desgewenst kunnen ook aanvullende berekeningen worden uitgevoerd met betrekking tot de druk en het geluidsniveau in de aansluitleidingen.
  • Breed assortiment standaard uitlaatdempers. Naast geoptimaliseerde uitlaatdempers op klantenspecificatie levert Silentor een breed assortiment standaard dempers (van 3″ tot 32″) met verschillende geluiddempingsniveaus.

Direct service nodig?

Bel: +31 (0)172-42 33 33 of stuur een email naar service@esco-aandrijvingen.nl

Silentor

Het Deense Silentor kan bogen op meer dan 45 jaar ontwikkelingservaring op het gebied van uitlaatdempers voor (voornamelijk) gas- en dieselmotoren. Silentor uitlaatdempers onderscheiden zich doordat ze met een brede visie zijn ontwikkeld. Niet alleen het dempingsniveau, maar óók het tegendrukniveau en compactheid staan bij de ontwikkeling centraal. Dat maakt ze uniek in hun soort en breed toepasbaar in de industrie, de offshore en de marine.

Brand

Categorieën: ,
Direct meer informatie over ESCO Aandrijvingen, onze producten of service?