Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.esco-aandrijvingen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ESCO Aandrijvingen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

ESCO Aandrijvingen BV (Kamer van Koophandel: 28032415), hierna te noemen ESCO Aandrijvingen, verleent u hierbij toegang tot www.esco-aandrijvingen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Intellectueel eigendom

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de informatie op de website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ESCO Aandrijvingen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Geen garantie op juistheid

ESCO Aandrijvingen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie ván of de inhoud óp deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ESCO Aandrijvingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.esco-aandrijvingen.nl op deze pagina.

ESCO Aandrijvingen B.V.

 

Ondernemingsweg 19
2404 HM Alphen aan den Rijn

Klik hier voor de route

 

Tel: +31 (0)172 – 42 33 33
Fax: +31 (0)172 – 42 33 42
Mail: info@esco-aandrijvingen.nl
KVK 28032415
BTW NL001841518B01